Movement

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Facebook
LinkedIn
Email
Print
Facebook
LinkedIn
Email
Print

인천 도시철도 1호선 정보디자인

Development of integrated guide sign standard design using universal design, CPTED, and safety design methods

인천 도시철도 1호선 정보디자인

Development of integrated guide sign standard design using universal design, CPTED, and safety design methods
인천 도시철도 1호선 통합안내사인 표준디자인은 읽기 쉽고 찾기 편한 대중교통 이용 환경을 조성하기 위하여 외부사인, 입․출구 안내, 역 안내, 동선 유도 안내사인 등을 대상으로 서체, 색채, 픽토그램 등 표기 방법에 대한 디자인 개발과 함께 설치, 교체, 관리를 위한 활용 매뉴얼을 구축하였습니다.

인천 도시철도 1호선 통합안내사인 표준디자인

인천 도시철도 1호선 통합안내사인 표준디자인은 읽기 쉽고 찾기 편한 대중교통 이용 환경을 조성하기 위하여 외부사인, 입․출구 안내, 역 안내, 동선 유도 안내사인 등을 대상으로 서체, 색채, 픽토그램 등 표기 방법에 대한 디자인 개발과 함께 설치, 교체, 관리를 위한 활용 매뉴얼을 구축하였습니다. 인천시는 인구 300만 대도시로 도시 규모도 급속도로 성장하고 있으며 우리나라 최초의 철도인 국철 1호선부터 공항철도, 수인선, 인천 도시철도 1, 2호선, 서울 7호선 등 광역 철도망이 구축되었지만, 약 1억여 명이 이용하는 인천 도시철도 1호선은 개통한지 벌써 20년 가까이 경과되어 여러 가지로 사용자의 불편은 물론 비상 상황 시 안전문제가 염려되고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 SEDG는 SNS 및 오프라인 설문조사, 인천 지하철 시각정보 및 환경디자인 공모전과 지하철 토크콘서트 등 다양한 방법의 연구를 진행하였습니다. 특히 DDI(diary depth interview) 표본조사를 활용하여 지하철 이용자(일반인, 노약자, 지체장애인, 시각장애인 등) 8명을 선별하여 액션 캠을 설치하고 지하철 이동 경로를 분석하는 방법을 적용하였습니다. SEDG는 이번 안내체계 구축에 있어 단순히 안내표지를 디자인하는 것만이 아니라 유니버설디자인, 범죄예방, 안전디자인 기법을 고려하여 교통약자와 사용자를 배려하는 디자인으로 추진하였습니다.

1998 Story

 • All Post
  •   Back
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998

Copyright. SEDG

 
 
 
 

SEDG

Senior Designer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapo-gu, Seoul

Gehl søger en erfaren landskabsarkitekt / projektleder til vores kontor i København

Vi søger en ny kollega med erfaring inden for projektudvikling og kvalitetssikring, inden for landskabsarkitektur.

Er du erfaren i at håndtere komplekse opgaver, hvor æstetik og bymiljø går op i en højere enhed med en stærk forankring i Gehls metoder og værdier om ‘Byer for Mennesker’? Er du interesseret i at deltage i byrums- og landskabsprojekter samt koordinering af det overordnede projektområde på tegnestuen omkring Byrum og Landskab på tværs af teams og internationale kontorer?

Vi følger opgaverne fra idéskitse til aflevering, og har mange spændende opgaver i øjeblikket. Du skal kunne indgå i tværfaglige teams, hvor vi hjælper hinanden på de forskellige projekter i både ind- og udland.

Det forventes, at du bidrager aktivt i de faglige debatter/ diskussioner om aktuelle emner, at du kan præsentere projekter for kunder og samarbejdspartnere og evt. også kan holde oplæg og foredrag om Gehls projekter. Vi arbejder næsten altid i teams og sørger for at have et klart fælles mål, hvor alle bidrager og inspirerer hinanden.

 

Opgaver

 • Skitsering og konceptudvikling
 • Byrumsanalyser
 • Projektering af by- og landskabsprojekter
 • Udarbejdelse af beskrivelser og projektøkonomi
 • Assistere ledelsen med tilbud og akkvisition på landskabsopgaver
 • Gennemføre og tage del i brugerinddragelsesprocesser
 • Præsentation af projekter i både skrift, tegning, rapport og tale

Din baggrund

 • Du er landskabsarkitekt med +5 års projekteringserfaring og en uddannelse fra Danmark eller Sverige
 • Du er fortrolig med at følge projektet fra koncept, til projektering og udførelsesfasen
 • Du mestrer AutoCAD, Rhino samt alle programmer i Adobe-pakken og har evt. erfaring med programmer som Scalgo og GIS
 • Du er flydende på skandinavisk og engelsk i både skrift og tale, andre sprog er et plus.

Du får

 • Stor indflydelse på egne opgaver og mulighed for at være med til at udvikle et fagfelt hos Gehl
 • Personlige udviklingsmuligheder
 • Et fagligt og socialt godt arbejdsmiljø
 • Et inspirerende internationalt miljø med mulighed for rejser og projekter i udlandet
 • Løn følger Arkitekternes Overenskomst


Gehl er en arbejdsgiver der værdsætter en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle at ansøge uanset køn, hudfarve, seksuel orientering, mennesker med handicap, etniske minoriteter, og nationalitet til at søge.

Start
Hurtigst muligt.

Ansøgning
Er jobbet noget for dig, så upload cv, portfolio og motivationsbeskrivelse.