Movement

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Facebook
LinkedIn
Email
Print
Facebook
LinkedIn
Email
Print

안산시 공공디자인 진흥계획

A look around social issues and public design. Easy-to-understand, actionable promotion plan,

안산시 공공디자인 진흥계획

A look around social issues and public design. Easy-to-understand, actionable promotion plan,
본 계획은 ‘안산시 공공디자인 진흥계획’, ‘안산시 공공디자인 진흥계획 진흥가이드라인’, ‘안산시 공공디자인 진흥계획 특화 시범사업 등 관련 도면’, ‘안산시 공공디자인 진흥계획 요약 보고서’ 총 4권으로 구성되어 실무자의 관점에서 공공디자인 사업 시행 시 본 자료를 쉽게 사용할 수 있도록 하였다.

안산시 공공디자인 진흥계획 4종

‘안산시, 공공디자인으로 살기 좋은 도시를 선사하다’ 안산시 공공디자인 진흥계획은 현 도시의 비전에 따른 시정의 핵심가치와 진흥종합계획 중점전략에 의해 안산의 새로운 도시의제로 안심디자인/쾌적디자인/유도디자인/활력디자인/포용디자인/배려디자인 공공디자인 6대 전략을 도출하여 이를 통해 전략별 목표를 확립하였다. [사회문제, 공공디자인 관점에서 살펴보기] 본 계획은 ‘공공디자인으로 살기 좋은 안산 만들기’라는 비전 구현을 위해 ‘공공디자인의 시각’으로 현재 안산의 다양한 공공·사회 문제를 파악하고 6대 전략을 기반으로 이 의제를 분류하였다. 의제 분류를 위해 데이터 분석, 현장조사, 및 전략별 의제 분석·평가 지표를 통해 현황을 분석하였고 공공·사회 문제 현황을 파악할 수 있었다. 문제 현황은 ‘근본원인 분석’을 통해 다시 한 번 공공디자인 관점에서의 그 근본적인 원인을 파악하였다. 앞서 도출된 공공·사회문제에 대한 근본원인을 ‘해결하는 방법’으로 ‘진흥 가이드라인’에서는 6대 전략에 따른 부문별 공공·사회문제 해결 원칙과 지침을, ‘진흥 실행사업’에서는 진흥 가이드라인의 원칙과 지침을 바탕으로 한 안산만의 효과적인 공공·사회문제 사업을 제안한다. [이해하기 쉽게, 실행을 돕는 진흥계획] 안산시의 공공디자인 진흥계획은 행정가들에게 보다 쉬운 이해와 실행할 수 있도록 공공디자인 사회문제를 해결할 수 있는 방안으로 30가지의 실행사업 계획을 제시한다. 사업의 필요성과 목적, 부처연계항목을 제시하고 사업추진시 가장 효과적으로 실행할 수 있는 공공디자인 도구를 제안하여 행정가의 공공디자인 사업 추진에 실질적으로 도움이 될 수 있는 진흥계획을 제안했다. 마지막으로 지속 가능한 사업을 위해 시민참여와 민관협치의 선도적 방법론의 거버넌스를 제시함과 동시에 안산시 공공디자인 진흥을 위한 행정운영 전략을 제언하는 것으로 구성되어 있다.

1998 Story

 • All Post
  •   Back
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998

Copyright. SEDG

 
 
 
 

SEDG

Senior Designer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapo-gu, Seoul

Gehl søger en erfaren landskabsarkitekt / projektleder til vores kontor i København

Vi søger en ny kollega med erfaring inden for projektudvikling og kvalitetssikring, inden for landskabsarkitektur.

Er du erfaren i at håndtere komplekse opgaver, hvor æstetik og bymiljø går op i en højere enhed med en stærk forankring i Gehls metoder og værdier om ‘Byer for Mennesker’? Er du interesseret i at deltage i byrums- og landskabsprojekter samt koordinering af det overordnede projektområde på tegnestuen omkring Byrum og Landskab på tværs af teams og internationale kontorer?

Vi følger opgaverne fra idéskitse til aflevering, og har mange spændende opgaver i øjeblikket. Du skal kunne indgå i tværfaglige teams, hvor vi hjælper hinanden på de forskellige projekter i både ind- og udland.

Det forventes, at du bidrager aktivt i de faglige debatter/ diskussioner om aktuelle emner, at du kan præsentere projekter for kunder og samarbejdspartnere og evt. også kan holde oplæg og foredrag om Gehls projekter. Vi arbejder næsten altid i teams og sørger for at have et klart fælles mål, hvor alle bidrager og inspirerer hinanden.

 

Opgaver

 • Skitsering og konceptudvikling
 • Byrumsanalyser
 • Projektering af by- og landskabsprojekter
 • Udarbejdelse af beskrivelser og projektøkonomi
 • Assistere ledelsen med tilbud og akkvisition på landskabsopgaver
 • Gennemføre og tage del i brugerinddragelsesprocesser
 • Præsentation af projekter i både skrift, tegning, rapport og tale

Din baggrund

 • Du er landskabsarkitekt med +5 års projekteringserfaring og en uddannelse fra Danmark eller Sverige
 • Du er fortrolig med at følge projektet fra koncept, til projektering og udførelsesfasen
 • Du mestrer AutoCAD, Rhino samt alle programmer i Adobe-pakken og har evt. erfaring med programmer som Scalgo og GIS
 • Du er flydende på skandinavisk og engelsk i både skrift og tale, andre sprog er et plus.

Du får

 • Stor indflydelse på egne opgaver og mulighed for at være med til at udvikle et fagfelt hos Gehl
 • Personlige udviklingsmuligheder
 • Et fagligt og socialt godt arbejdsmiljø
 • Et inspirerende internationalt miljø med mulighed for rejser og projekter i udlandet
 • Løn følger Arkitekternes Overenskomst


Gehl er en arbejdsgiver der værdsætter en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle at ansøge uanset køn, hudfarve, seksuel orientering, mennesker med handicap, etniske minoriteter, og nationalitet til at søge.

Start
Hurtigst muligt.

Ansøgning
Er jobbet noget for dig, så upload cv, portfolio og motivationsbeskrivelse.