Movement

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Facebook
LinkedIn
Email
Print
Facebook
LinkedIn
Email
Print

대구 동구 공공디자인 진흥계획

Consists of a total of 4 volumes including promotion plans, guidelines and summary, public design promotion committee deliberation manual, etc.

대구 동구 공공디자인 진흥계획

Consists of a total of 4 volumes including promotion plans, guidelines and summary, public design promotion committee deliberation manual, etc.
‘공공디자인의 진흥에 관한 법률’ 및 ‘동구 공공디자인 진흥에 관한 조례’에 근거해 수립된 ‘대구광역시 동구 공공디자인 진흥계획’은 진흥계획·가이드라인 및 요약서, 공공디자인 진흥위원회 심의매뉴얼등 총 4권으로 구성됐다.

대구광역시동구 공공디자인 진흥계획 4종

SEDG는 대구 동구 공공디자인 진흥계획과 공공디자인 가이드라인을 완료하였다. 대구 동구청은 ‘대구광역시 동구 공공디자인 진흥계획’을 수립하고 진흥계획·가이드라인 책자를 각 부서·동에 배부했다. 공공디자인 가이드라인은 도로공간(도로, 광장, 도시구조물 등) 공공공간 △건축물(공개공지, 공공건축물,옥외광고물 등) △조경공간(친수공간, 공원 등) △환경색채(생활권별 색채, 소재별 색채 등) 총 4개 분야 92항목이다.

1998 Story

 • All Post
  •   Back
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998

Copyright. SEDG

 
 
 
 

SEDG

Senior Designer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapo-gu, Seoul

Gehl søger en erfaren landskabsarkitekt / projektleder til vores kontor i København

Vi søger en ny kollega med erfaring inden for projektudvikling og kvalitetssikring, inden for landskabsarkitektur.

Er du erfaren i at håndtere komplekse opgaver, hvor æstetik og bymiljø går op i en højere enhed med en stærk forankring i Gehls metoder og værdier om ‘Byer for Mennesker’? Er du interesseret i at deltage i byrums- og landskabsprojekter samt koordinering af det overordnede projektområde på tegnestuen omkring Byrum og Landskab på tværs af teams og internationale kontorer?

Vi følger opgaverne fra idéskitse til aflevering, og har mange spændende opgaver i øjeblikket. Du skal kunne indgå i tværfaglige teams, hvor vi hjælper hinanden på de forskellige projekter i både ind- og udland.

Det forventes, at du bidrager aktivt i de faglige debatter/ diskussioner om aktuelle emner, at du kan præsentere projekter for kunder og samarbejdspartnere og evt. også kan holde oplæg og foredrag om Gehls projekter. Vi arbejder næsten altid i teams og sørger for at have et klart fælles mål, hvor alle bidrager og inspirerer hinanden.

 

Opgaver

 • Skitsering og konceptudvikling
 • Byrumsanalyser
 • Projektering af by- og landskabsprojekter
 • Udarbejdelse af beskrivelser og projektøkonomi
 • Assistere ledelsen med tilbud og akkvisition på landskabsopgaver
 • Gennemføre og tage del i brugerinddragelsesprocesser
 • Præsentation af projekter i både skrift, tegning, rapport og tale

Din baggrund

 • Du er landskabsarkitekt med +5 års projekteringserfaring og en uddannelse fra Danmark eller Sverige
 • Du er fortrolig med at følge projektet fra koncept, til projektering og udførelsesfasen
 • Du mestrer AutoCAD, Rhino samt alle programmer i Adobe-pakken og har evt. erfaring med programmer som Scalgo og GIS
 • Du er flydende på skandinavisk og engelsk i både skrift og tale, andre sprog er et plus.

Du får

 • Stor indflydelse på egne opgaver og mulighed for at være med til at udvikle et fagfelt hos Gehl
 • Personlige udviklingsmuligheder
 • Et fagligt og socialt godt arbejdsmiljø
 • Et inspirerende internationalt miljø med mulighed for rejser og projekter i udlandet
 • Løn følger Arkitekternes Overenskomst


Gehl er en arbejdsgiver der værdsætter en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle at ansøge uanset køn, hudfarve, seksuel orientering, mennesker med handicap, etniske minoriteter, og nationalitet til at søge.

Start
Hurtigst muligt.

Ansøgning
Er jobbet noget for dig, så upload cv, portfolio og motivationsbeskrivelse.