Movement

Facebook
LinkedIn
Email
Print
Facebook
LinkedIn
Email
Print
Facebook
LinkedIn
Email
Print

강남구 공공정보체계 연구

A Strategy for Making Readable City

강남구 공공정보체계 연구

A Strategy for Making Readable City
본 연구는 강남구 공공디자인 진흥계획의 진흥사업 일환으로 읽기 쉬운 도시만들기를 위한 세부방안의 전략중 하나입니다.

강남구 공공정보체계: 계단 이용하기

 강남구 공공디자인 진흥계획의 정합성을 기본으로 강남의 현실을 반영한 공공정보 안내표기체계를 구축하는 것이며 주요 특징으로는 G-info와 G-gram으로 정보의 개념을 분리하여 구축한 것인데
G-info는 공공정보의기본 체계로 읽기 쉬운 정보구축을 목표로 하고있습니다. 이를 통해 원하는 정보를 쉽고 빠르게 습득할 수 있는 효율적 정보 체계를 정립하였습니다.

강남구 공공정보체계: 관리 및 이용시설 안내

G-gram은 공공가치를 향상하기 위한 행동유도의 정보구축을 목표로 하는 특화 정보입니다. 누구나 이해하고 즉시 행동할 수 있는 감각(시·촉·청 등)언어 중심의 정보로 구성되어 강남의 공공환경의 공공성을 자연스럽게 향상시키는 정보로 구성되어있습니다.

강남구 공공정보체계 4종

SEDG는 1년여가 넘는 연구기간을 통해 강남구 공공정보체계연구를 마무리 하였습니다. 전체 연구 책자는 4권으로 구성되어 있으며 이해하기 쉬운 시각정보 방식으로 표현하여 행정가 및 구민들도 쉽게 이해하도록 구성되었습니다.

1998 Story

 • All Post
  •   Back
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998

Copyright. SEDG

 
 
 
 

SEDG

Senior Designer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapo-gu, Seoul

Gehl søger en erfaren landskabsarkitekt / projektleder til vores kontor i København

Vi søger en ny kollega med erfaring inden for projektudvikling og kvalitetssikring, inden for landskabsarkitektur.

Er du erfaren i at håndtere komplekse opgaver, hvor æstetik og bymiljø går op i en højere enhed med en stærk forankring i Gehls metoder og værdier om ‘Byer for Mennesker’? Er du interesseret i at deltage i byrums- og landskabsprojekter samt koordinering af det overordnede projektområde på tegnestuen omkring Byrum og Landskab på tværs af teams og internationale kontorer?

Vi følger opgaverne fra idéskitse til aflevering, og har mange spændende opgaver i øjeblikket. Du skal kunne indgå i tværfaglige teams, hvor vi hjælper hinanden på de forskellige projekter i både ind- og udland.

Det forventes, at du bidrager aktivt i de faglige debatter/ diskussioner om aktuelle emner, at du kan præsentere projekter for kunder og samarbejdspartnere og evt. også kan holde oplæg og foredrag om Gehls projekter. Vi arbejder næsten altid i teams og sørger for at have et klart fælles mål, hvor alle bidrager og inspirerer hinanden.

 

Opgaver

 • Skitsering og konceptudvikling
 • Byrumsanalyser
 • Projektering af by- og landskabsprojekter
 • Udarbejdelse af beskrivelser og projektøkonomi
 • Assistere ledelsen med tilbud og akkvisition på landskabsopgaver
 • Gennemføre og tage del i brugerinddragelsesprocesser
 • Præsentation af projekter i både skrift, tegning, rapport og tale

Din baggrund

 • Du er landskabsarkitekt med +5 års projekteringserfaring og en uddannelse fra Danmark eller Sverige
 • Du er fortrolig med at følge projektet fra koncept, til projektering og udførelsesfasen
 • Du mestrer AutoCAD, Rhino samt alle programmer i Adobe-pakken og har evt. erfaring med programmer som Scalgo og GIS
 • Du er flydende på skandinavisk og engelsk i både skrift og tale, andre sprog er et plus.

Du får

 • Stor indflydelse på egne opgaver og mulighed for at være med til at udvikle et fagfelt hos Gehl
 • Personlige udviklingsmuligheder
 • Et fagligt og socialt godt arbejdsmiljø
 • Et inspirerende internationalt miljø med mulighed for rejser og projekter i udlandet
 • Løn følger Arkitekternes Overenskomst


Gehl er en arbejdsgiver der værdsætter en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle at ansøge uanset køn, hudfarve, seksuel orientering, mennesker med handicap, etniske minoriteter, og nationalitet til at søge.

Start
Hurtigst muligt.

Ansøgning
Er jobbet noget for dig, så upload cv, portfolio og motivationsbeskrivelse.